Добре дошли в нашия сайт

“ВОРТЕКСИС” ЕООД е дружество основано през 2010 година в град Варна с основен предмет на дейност по ремонт, реконструкция и рехабилитация на всички видове хидротехнически съоръжения и плавателни съдове. Обхватът на дейностите на фирма “ВОРТЕКСИС” ЕООД е свързан с областта на енергетиката (ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ, язовирни съоръжения), на водния транспорт (пристанища, терминали, кейове, брегоукрепителни съоръжения), нефтена и газодобивна промишленост (нефтени и газодобивни морски платформи и тръбопроводи), напоителните системи (помпени станции и др.), корабостроене и кораборемонт. “ВОРТЕКСИС” ЕООД извършва професионални услуги под вода и изпълнява комплексни технически задачи, свързани със специализирани подводни ремонти, монтажи и възстановителни дейности. Фирмата е гъвкава и различна в предоставяните услуги и ценообразуването.

Дружеството разполага с високо квалифициран екип от специалисти и водолази с богат опит в подводните дейности. Мобилността на водолазните групи със съответната специализирана техника свежда до минимум времето за реакция при необходимост от аварийно обслужване.

“ВОРТЕКСИС” ЕООД притежава специализирани технически средства за изграждане и рехабилитация на хидротехнически съоръжения, плавателни средства, тежка механизация, професионална екипировка и машини за подводни работи отговаряща на европейските и световни стандарти.